Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na zboží, které bylo upraveno na vaše přání (například kryt s vlastním motivem). Své prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy nám zašlete na email, nebo na adresu:

NATIVE Handcraft 
UNGELT (4.patro)
Klimentská 1246/1
Praha 1 11000

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář. Zboží nám musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu hradí kupující. Cenu zboží vám vrátíme do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme jí od vás přijali.

Reklamace

Reklamace musí být uplatněna nejpozději ve lhůtě 24 měsíců. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat se předložením kupního dokladu. Kupující nemůže uplatnit právo na reklamaci za vady, které vznikly běžným opotřebením zboží.

Reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem nám zašlete ve vyhovujícím (nejlépe původním) obalu na adresu:

NATIVE Handcraft 
UNGELT (4.patro)
Klimentská 1246/1
Praha 1 11000

    Po obdržení zboží vyřídíme vaši reklamaci v zákonné lhůtě třiceti dnů.